Zanimivosti poklica prevajalec - tolmač

1. Kdo lahko postane prevajalec?
Prevajalec je oseba, ki zapisano ali govorjeno besedilo prenaša iz enega jezika v drugega, pri čemer mora biti pozoren, da ohrani pomen. Če želite postati prevajalec, se morate po uspešno opravljeni splošni maturi vpisati na dvostopenjski študijski program prevajalstva. Pravzaprav se prevajalec nikoli ne neha učiti, saj mora svoj besedni zaklad nenehno bogatiti. Dober prevajalec je spreten z računalnikom in računalniško tehnologijo.

Poleg tega mora biti prevajalec tudi natančen in imeti mora čut za jezik. Ker je prevajalec vezan na roke oddaje prevodov, se njegov delovnik prilagaja in nemalokrat se zgodi, da traja več kot 8 ur. Nekateri prevajalci delajo kar od doma, večina pa je zaposlenih v prevajalskih agencijah, kot je npr. Ontario na Ptuju z več kot 15 stalnimi prevajalci in lektorji. Za kakovostno opravljen prevod ni dovolj samo poznavanje izvornega in ciljnega jezika, ampak je izjemnega pomena tudi dobro poznavanje področja, česar se zavedajo tudi v jezikovnem centru Ontario, kjer so prevajalci specializirani za različna področja (pravo, medicina, gradbeništvo, zavarovalništvo, elektrotehnika, informatika, bančništvo, brošure, časopisi …).


2. Kakšna je razlika med prevajalcem in tolmačem?
Če se ne vidite sedeti doma za računalnikom in prevajati, imate pa radi tuje jezike, je morda poklic tolmača pravi za vas. Medtem ko prevajalec prevaja zapisana, tolmač prevaja govorjena besedila. Tako lahko tolmače iz jezikovnega centra Ontario na Ptuju najamete za prevajanje govorjenih besedil na sodiščih, pri notarjih, na konferencah in drugih dogodkih. Prevajalec in tolmač se razlikujeta tudi v opremi, ki jo uporabljata pri svojem delu: prevajalec potrebuje računalnik, dober slovar in dostop do interneta, tolmač pa kabino in slušalke. Dobrega tolmača odlikujejo natančnost in zmožnost visoke koncentracije.


3. Kdo so sodno zapriseženi prevajalci?
Sodno zapriseženi prevajalci so prevajalci, ki so uspešno opravili preizkus za sodnega tolmača in prevajajo uradne dokumente, kot so potrdila o izobrazbi (spričevala, diplome), vozniška dovoljenja, rojstni listi, potrdila o nekaznovanosti, bilance, zdravniški izvidi, certifikati, pogodbe, sporazumi, aneksi, sklepi o dedovanju … Sodnega tolmača imenuje Ministrstvo za pravosodje in je po uspešno opravljenem izpitu vpisan v imenik sodnih tolmačev. Svojo licenco mora vsakih pet let podaljševati in redno hoditi na izobraževanja. Seznam jezikov, iz katerih in v katere prevajajo sodno zapriseženi prevajalci na Ontariu, si lahko ogledate na spletni strani www.ontario.si.


4. Kakšne so pasti poklica prevajalca?
Dober prevajalec mora poleg jezikovnega znanja dobro poznati tudi kulturo, saj je samo tako lahko prevod kakovosten in razumljiv. Pomembno je tudi, da se s prevodom pomen besedila ne spremeni, kar predstavlja še poseben izziv, ko prevajamo besedne igre, ki morda postanejo nesmiselne, če jih prevedemo dobesedno. V takih primerih ima prevajalec še posebej zahtevno nalogo, saj mora za besedno zvezo v prenesenem pomenu poiskati ustreznico v jeziku, v katerega prevaja. Še večje težave pa povzroča prevajanje književnih besedil, pri čemer mora imeti prevajalec vsaj malo literarne žilice.


5. Ali bodo prevajalska orodja zamenjala prevajalce?
Prevajalci so še pred nedavnim pri svojem delu uporabljali list papirja in slovar v knjižni obliki, napredek tehnologije pa je njihovo delo precej olajšal. Danes se prevajalci poslužujejo različnih prevajalskih orodij, ki omogočajo hitrejše prevajanje. Tovrstna prevajalska orodja postajajo vse dostopnejša in nekateri celo mislijo, da prevajalcev v prihodnosti ne bodo več potrebovali, vendar prevajalsko orodje nikakor ne more zamenjati človeka in njegovega znanja. Prevod raje prepustite strokovnjakom iz jezikovnega centra Ontario, še posebej, ko gre za prevode življenjepisov, povzetkov, ponudb za službe, spletnih strani ipd., saj vsako besedilo predstavlja vas kot osebo ali firmo.

Podjetje Ontario je bilo ustanovljeno leta 1992 z licenco za prevajanje in izobraževanje. V teh letih so pridobili veliko izkušenj na različnih področjih prevajanja in so ponosni, da danes združujejo le najboljše prevajalce, ki so specializirani za različna področja. Pridružite se zadovoljnim strankam, ki so pisne prevode uradnih in drugih dokumentov ter prevajanje na različnih dogodkih zaupale strokovnjakom iz jezikovnega centra Ontario. Prav tako se lahko obrnete nanje, če se želite naučiti ali poglobiti svoje znanje tujega jezika ali slovenščine.