Cenik

CENIK za PREVAJANJE

 

Razlaga izrazov:

Kot AVTORSKA STRAN se razume 1 A4 stran s 1500 znaki brez presledkov (ca. 200 besed na stran).

Kot NAVADNI prevod se razume prevod, ki je opremljen z izjavo in žigom podjetja ONTARIO, ali na željo stranke, brez izjave in žiga (zgolj besedilo).

Kot SODNI (ali tudi URADNI) prevod se razume prevod, ki je opremljen z izjavo in žigom sodno zapriseženega tolmača ter vezan s pečatno oz. narodnostno vrvico. Tovrstni prevodi se v glavnem zahtevajo na sodiščih, konzulatih, uradih in pri notarjih. Pri sodnih prevod se minimalno obračuna 0,5 avtorske strani, tudi če je prevoda manj kot pol strani.

Kot TOLMAČENJE se razume ustno konsekutivno ali simultano prevajanje brez tehnične opreme.

ZVEZDICA* - Cene prevodov so lahko višje od navedenih glede na jezik, zahtevnost in nujnost prevoda!  Vsa medicinska besedila (izvidi, ekspertize inp.) se upoštevajo kot zahtevno besedilo.

 

 

neto cena

brez popusta

bruto cena

z 22 % ddv

 NAVADNI prevod v ali iz tujega jezika* za 1 avtorsko stran

22,95 €

28,00 €

 SODNI prevod v tuji jezik* za 1 avtorsko stran

36,89 €

45,00 €

 SODNI prevod iz tujega jezika* za 1 avtorsko stran

28,69 €

35,00 €

 TOLMAČENJE* na sodiščih in pri notarjih =

cena za 60 minut + potni stroški 0,18 €/km

77,87 €

95,00 €

 TOLMAČENJE* na sestankih, konferencah =

cena za 60 minut + potni stroški 0,18 €/km

100,00 €

122,00 €

 ½ ure ČAKANJA (za vsake začete pol ure)

11,00

13,42 €

 DOPLAČILO za oblikovanje in skeniranje na 1 avtorsko stran

3,28 €

4,00 €

 1 ura POMOČI v tujem jeziku (npr. izpolnjevanje obrazcev)

32,79 €

40,00 €

 KLICI v tujino s storitvijo tolmačenja, cena na 1 minuto klica

1,64 €

2,00 €

 prevajanje PODNAPISOV = 1 sekunda besedila v formatu srt.

0,25 €

0,30 €

 DODATEK na 1 avtorsko stran za ZAHTEVNO besedilo (npr. medicinski izvidi, sodne ekspertize, cenitve inp.)

10-30 %

na neto ceno

 

Za naše redne ali pogodbene stranke nudimo individualno dogovorjene popuste.                  

Za obračun se upošteva število znakov originalnega dokumenta oz. izvirnika. Če števila znakov originalnega dokumenta ni moč ugotoviti (ker je dokument npr. v tiskani obliki ali drugi nepretvorljivi obliki, npr. jpg), se za končni obračun upošteva število znakov prevedenega dokumenta. Če je med originalnim in prevedenim dokumentom preveliko odstopanje v številu znakov, se upošteva srednja oz. povprečna vrednost števila znakov obeh dokumentov.

 

CENIK za LEKTORIRANJE                                                 

Ena A4 stran = 1.500 znakov brez presledkov (ali ca. 200 besed)

*Cene lektoriranja lahko odstopajo od navedenih glede na zahtevnost besedila ali števila napak v besedilu. V kolikor je število napak preveliko, seznanimo stranko o podražitvi lektoriranja v naprej.

                           

 

neto cena

brez popusta

bruto cena

z 22 % ddv

 A4 stran lektoriranja* besedila v slovenskem jeziku (količinski popusti)

1,89 €

2,30

 A4 stran lektoriranja* diplomske naloge v slovenskem jeziku (količinski popusti)

2,30 €

2,80

 A4 stran lektoriranja* mag. in doktorske naloge v slovenskem jeziku (količinski popusti)

2,87 €

3,50

 A4 stran lektoriranja* besedila v tujem jeziku (količinski popusti)

9,84 €

12,00 €

 A4 stran - doplačilo za oblikovanje in skeniranje

3,28 €

4,00 €

 

CENIK za INDIVIDUALNO učenje (individualni tečaji jezikov, učne ure, inštrukcije)

Učne ure se plačujejo SPROTI ali se po želji zakupijo v naprej (npr. 10 učnih ur - v takšnih primerih vam nudimo popust, ki je odvisen od količine zakupljenih ur).

Cene določenih jezikov in predmetov (npr. strokovni predmeti ali priprave na izpite) so lahko tudi višje od navedenih. Kontaktirajte nas za vaše individualne želje in pripravili vam bomo posebno ponudbo.            

 Osnovnošolci in srednješolci

neto cena

brez popusta

bruto cena

z 22 % ddv

 INVIDUALNO učenje - 45 minut

16,39 €

20,00 €

 INVIDUALNO učenje - 60 minut

19,67 €

24,00 €

 

 Študentje

neto cena

brez popusta

bruto cena

z 22 % ddv

 INVIDUALNO učenje - 45 minut

18,03 €

22,00 €

 INVIDUALNO učenje - 60 minut

22,13 €

27,00 €

 

 Odrasli

neto cena

brez popusta

bruto cena

z 22 % ddv

 INVIDUALNO učenje - 45 minut

22,13 €

27,00 €

 INVIDUALNO učenje - 60 minut

27,05 €

33,00 €

 

Ko sta pri posamezni uri prisotna dva slušatelja, se cena učne ure podraži za 30 %.

Za cene jezikovnih tečajev za manjše skupine ali podjetja nas kontaktirajte. Z veseljem vam bomo posredovali za vas ali vaše podjetje prikrojeno ponudbo.